Vuokrausehdot

SIMPSIÖN MÖKKIKYLÄN MÖKKIEN VUOKRAUSEHDOT


Tervetuloa Simpsiön mökkikylään! Mökin vuokraamisessa noudatetaan seuraavia ehtoja. Nämä ehdot
tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut vuokranantajalle näissä
sopimusehdoissa mainitun varausmaksun, tai on maksanut sekä varausmaksun että loppusuorituksen
yhdellä kertaa.
Tutustu näihin ehtoihin ja ohjeisiin huolella!

1. VARAUS JA MAKSUEHDOT
Vuokraamme mökkejä vain yli 20- vuotiaille.
Viikonloppuisin, sesonkiaikana ja arkipyhisin minimivuokra-aika on 2 vuorokautta.
Huomaa myös mökkikohtaiset erityisehdot, esim. pakollinen loppusiivousmaksu. Mökkikohtaiset
erityisehdot löytyvät mökkien tiedoista.
Mökin varauksen jälkeen asiakkaalle lähetetään ennakkomaksulasku (20% mökin vuokrahinnasta) ja 10€
toimitusmaksu. Loppulasku lähetetään 6 viikkoa ennen majoituksen alkua. Jos varauksen tekopäivästä on
alle 6 viikkoa majoituksen alkuun, lasku lähetetään heti. Vuokrahinta erääntyy maksettavaksi 5 viikkoa
ennen majoituksen alkua.
Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun tai koko varauksen eräpäivään
mennessä. Varaus peruuntuu automaattisesti jos laskua ei maksettu eräpäivään mennessä.
Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä.
Maksu suoritetaan aina laskulla tai käteisellä. Koko maksu on suoritettava laskussa mainittuun
eräpäivään mennessä ja ennen varauksen alkua.
Kohteen omistajalla tai välittäjällä on oikeus periä 140€ suuruinen takuumaksu tarvittaessa joka
palautetaan vuokra-ajan päätyttyä jos ehdot täyttyvät.
Avainten mukana tuleva matkustajatietolomake on aina täytettävä asianmukaisesti ja vuokralaisen
allekirjoitettava. Matkustajatietolomake palautetaan avainten mukana ellei muuta ole etukäteen sovittu.

2. VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN
Esteestä, joka estää tulemisen jo varattuun mökkiin, tulee ilmoittaa välittömästi.
Peruutus pitää aina tehdä kirjallisesti, sähköpostilla
info@simpsionmokit.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin sähköposti on lähetetty.
Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei ennakkomaksun osuutta (20% mökin vuokrahinnasta) ja
toimitusmaksua palauteta.

Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 vuorokautta, ei asiakkaan suorittamia maksuja
palauteta lainkaan.
Sen estämättä, mitä edellä määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa, jos
asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu
onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava
vuokranantajalle luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella.

3. VUOKRANANTAJAN JA VÄLITTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), varaus voidaan peruuttaa vuokranantajan tai
välittäjän toimesta. Tällaisia esteitä ovat mm. tulipalo, maanjäristys tai mökin myynti.
Varaus voidaan myös peruuttaa vuokranantajan tai välittäjän toimesta mikäli vuokrausehdot eivät täyty
tai mökillä suoritettavien pakollisten korjaustöiden vuoksi. Vuokranantajalla on myös oikeus peruuttaa
varaus jos varauksessa epäillään väärinkäytöksiä.
Jos peruutus tapahtuu vuokranantajan tai välittäjän toimesta, eikä vastaavaa mökkiä ole saatavilla,
asiakkaalla on oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

4. OLESKELU MÖKILLÄ
Mökki on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 14.00 lähtöpäivään klo 12.00.
Vuokrasuhde on vuokranantajan ja vuokralaisen välinen. Mökkiä ei saa luovuttaa kolmannen osapuolen
haltuun vuokrasuhteen purun uhalla. Vuokrasuhde päättyy välittömästi, jos mökki luovutetaan
kolmannelle osapuolelle ja siitä aiheutuvat ylimääräiset kulut (Siivous, yms.) tulevat vuokralaisen
maksettavaksi.
Mökkiä saa käyttää enimmillään henkilömäärä, joka on ilmoitettu esitetekstissä tai internetissä
vuodepaikkamääränä. Vieraiden määrä ei saa ylittyä kuin maksimissaan puolella ilmoitetusta määrästä.
Hiljaisuuden aikana vieraita ei mökillä saa olla. Teltan tai asuntovaunun käyttö lomakohteen tontilla
ilman omistajan lupaa on kielletty. Kylpytynnyreiden tuonti ja käyttö ei ole sallittua.
Autopaikat on ilmoitettu mökkikohtaisesti ja autoja ei mökin pihassa voi enempää olla kuin ilmoitettu
määrä. Kadunvarsille pysäköinti on kielletty turvallisuussyistä. Alueella on julkisia pysäköintipaikkoja.
Simpsiön mökkivälityksen mökit on vartioitua aluetta ja vartijat kiertää alueella hiljaisuuden aikana. Jos
kuitenkin koet että mökkirauhaasi häiritään, soitto yleiseen hätänumeroon.
Mökin siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse ellei muuta ole sovittu. Lattiat
imuroitu ja pesty (myös wc-tiloista), petivaatteet ja matot puristeltu, pesutilat pesty, roskat viety (myös
wc –tiloista), hella / uuni /mikro ym. puhdistettu, jääkaappi/pakastin tyhjennetty ja jätetty päälle.
Ikkunat ja ovet lukittu, savupelti suljettu ym. Huonekalut sijoitettu samoille paikoille kuin tullessa.
Mikäli havaitset huoneistoon tullessasi että huoneisto ei ole edelliskohdan mukaisessa kunnossa, ilmoita
siitä välittömästi vuokranantajalle tai välittäjälle.

Jos olet tilannut loppusiivouksen erikseen, huomioithan että loppusiivous kattaa ainoastaan normaalin
perussiivon. Jos joudumme poikkeamaan normaalista siivouksesta, laskutetaan asiakkaalta ylimenevältä
työnosuudelta 40€/h.
Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja mökin
omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, on omistajalla oikeus periä
vähintään 120 € suuruinen siivousmaksu. Siivouksen voi myös tilata erikseen, vähintään kolmea
vuorokautta ennen lähtöä mökiltä. Mökeiltä löytyy siivousohjeet.
Emme vastaa mökeille jääneistä tavaroista.
Turhaa mellastusta yöaikaan on vältettävä. ”Älä mellasta ja pauhaa – älä riko luonnon rauhaa.” Korjaa
leiritähteesi ja siisti jälkesi. Moottoriajoneuvoilla turhaan ajelu ei ole sallittua.
Hiljaisuus mökkikylässä
laskeutuu klo 23.00!
Tupakointi on sallittu vain ulkotiloissa, ei sisätiloissa. Avotulen käsittely on sallittu vain niille osoitetuilla
paikoilla (esim. laavu tai grilli).
Ylimääräisestä ovien avauksesta on maksettava avaajalle seuraavasti: klo 6.00 – 22.00 30€ ja
klo 22.00 – 06.00 50 €.
Avaimen kadottamisesta veloitetaan aina avaimen/ sarjoituksen hinta + 60€ lisämaksu.
Lemmikkieläimiä saa tuoda vain niihin mökkeihin, joissa se on erikseen sallittu. Lemmikkieläinten
tuonnista on aina sovittava erikseen.

4. VAHINKOJEN KORVAUKSET
Vuokraaja vastaa mökille aiheuttamistaan vahingoista. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan
lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen omistajalle.

5. VALITUKSET
Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen
ilmaannuttua ja varauksen aikana kohteen omistajalle tai välittäjälle. Jälkeenpäin tulleita valituksia
emme käsittele.

6. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA
Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin.
Selvittämättömissä riitatapauksissa asiat ratkaistaan Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

TOIVOMME TEILLE MUKAVAA LOMAA SIMPSIÖN MÖKKIKYLÄSSÄ JA ANTOISAA YHTEISTYÖTÄ
JATKOSSAKIN!

Mökkien isäntien ja emäntien puolesta:

Simpsiön mökkivälitys
Puh. 044 9767 288
www.simpsionmokit.fi
email:
info@simpsionmokit.fi
01/2018